GDPR

Privacyverklaring en -register K.H. Gilde Deinze Sint-Sebastiaan

K.H. Gilde Deinze St. Seb. hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. K.H. Gilde Deinze St. Seb. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).
Als sportclub gebruiken wij persoonsgegevens.

Als K.H. Gilde Deinze St. Seb. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.
Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen hebt hierover, neem dan contact op met het bestuursorgaan van de Gilde.

Waarvoor hebben we jouw persoonsgegevensgegevens nodig?

 • om je te kunnen uitnodigen voor onze activiteiten en activiteiten ingericht door de K.N.B.B.W.
 • om erkenning en/of steun te bekomen bij diverse instanties (bvb subsidies)
 • om je te registreren bij de sportfederatie
 • voor de ongevallenverzekering
 • voor het recht op deelname aan diverse wedstrijden

Van wie houden we gegevens bij?

 • bestuursleden
 • effectieve leden
 • toegevoegde leden
 • steunende leden
 • ouders van jeugdschutters
 • eventuele vrijwilligers

Welke gegevens houden we bij?

 • naam, voornaam
 • adres, woonplaats
 • telefoonnummer en/of gsmnummer
 • e-mail
 • rijksregisternummer
 • geslacht
 • geboorteplaats en -datum
 • nationaliteit
 • ledenregister
 • inschrijvingslijst wedstrijden
 • wedstrijdresultaten en klassement
 • persoonlijke wedstrijdresultaten

Waar & hoe houden we de gegevens bij?

 • Ledenadministratieprogramma ILA (online Filemaker database met loginnaam en paswoord bij de overkoepelende federatie VLaS), enkel de secretaris van de Gilde heeft toegang tot het Internet Leden Administratie.
 • Excellijsten op lokale computer van de secretaris, deze gegevens worden niet gedeeld met de RvB en de andere aangesloten leden.

Wie gebruikt de gegevens?

 • De secretaris van de Gilde
 • Voor deelname aan wedstrijden volstaat het om je persoonlijke gegevens vermeld op je bondskaart mee te delen (deze bondskaart dient U steeds in uw bezit te hebben).

Gebruik door derden.

 • Principieel geven we je gegevens niet door aan derden tenzij dit wettelijk verplicht is, zoals bvb politie of gerecht.
 • Wij verstekken in geen geval persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
 • Wij maken gebruik van diensten van diverse bedrijven, enkel uw naam en categorie worden hierin vermeld. Zo maken we gebruik van:                                                                                                                                                                  Websites "K.H. Gilde Deinze Sint-Sebastiaan en K.N.B.B.W."                                                                                        Facebook

Minderjarigen.
Van leden jonger dan 18 houden we persoonsgegevens bij mits toestemming van een ouder of
voogd (inschrijvingsformulier).

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?
Onze sportclub neemt volgende maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige gebruik:

 • Onze bestuursleden zijn ge├»nformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Al de personen die namens onze club gegevens willen gebruiken dienen voorafgaand toestemming te vragen aan de secretaris van de Gilde en dienen te verklaren deze enkel te gebruiken in het kader van het doel van onze vereniging.
 • We gebruiken enkel uw naam en categorie op de websites en facebook.
 • We hanteren waar mogelijk gebruikersnaam en wachtwoord.

Wat zijn je rechten omtrent jouw persoonsgegevens?

 • Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van je persoonsgegevens. De secretaris van de Gilde zal je vragen om je hiervoor te legitimeren zodat de gegevens niet aan verkeerde personen worden verstrekt..
 • Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact op te nemen met de RvB van de Gilde.
 • Je hebt het recht klacht in te dienen bij de Privacycommissie op volgend adres:                                                            Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel - https://www.privacycommission.be/nl

Gebruik van beeldmateriaal.

 • We gebruiken foto's en filmpjes op onze websites en/of Facebook. Van foto's en filmpjes van individuele personen genomen tijdens onze clubactiviteiten wordt verondersteld dat wij een stilzwijgende toestemming hebben van onze leden en deelnemers om deze te publiceren. Wie daarmee niet akkoord gaat dient dat te melden. Wanneer iemand zijn/haar toestemming intrekt, zal het gebruik van beelden van die persoon stopgezet worden en vroeger gepubliceerde beelden worden weggehaald in de mate van het mogelijke.
 • Voor niet-gerichte beelden is geen toestemming nodig.

" De leden van de Sint-Sebastiaangilde zijn door de eeuwen heen, in goede en slechte tijden, de gilde haar oorsprong trouw gebleven "