Vaandels

Deze Gilde telt tot op heden 6 Vaandels waarvan er 2 te bezichtigen zijn in het Mudel. Drie Vaandels net als
andere historische attributen zijn hoogstwaarschijnlijk verloren gegaan tijdens de talrijke oorlogen die onze
streek heeft gekend. Het huidige Vaandel werd in 2018 boven het doopvont gehouden.

Het 1ste Vaandel dateert van bij het vrij bestaan in 1428

In het jaar 1543 werd het 2de Vaandel boven het doopvont gehouden

Op 19 juli 1768 werd een 3de Vaandel in gebruik genomen, een banier met wapenschild van de familie
De Merode uit Deinze

50 jaar later in 1818 werd het noodzakelijk geacht een nieuw 4de Vaandel te laten maken, namelijk een
Vaandel met Bourgondisch kruis en een beeld van de patroonheilige Sint-Sebastiaan in het midden,
met de wapenschilden van Deinze en Oost Vlaanderen. Het Vaandel van de fam. De Merode werd
altijd samen met dit Vaandel gedragen.

Ter gelegenheid van het vijfde eeuwfeest in 1928 werd een nieuw 5de zijden Vaandel vervaardigd door de
zusters Maricolen

In het nieuwe 6de Vaandel wordt de geschiedenis en de verbondenheid met Stad Deinze naar voor gebracht, dit
alles onder gebracht in een modern jasje. Het Vaandel is vervaardigd in kunstzijde gevoerd met damast,
versierd met goudgallons en goudfranjes. Net als de vorige Vaandels is het een symbool en herkenningsteken van de K.H. Gilde Deinze Sint-Sebastiaan, het is bedoeld zoals de geschiedenis het voorschrijft, ons van andere Gilden te onderscheiden en ons voortaan terug als groep te tonen bij belangrijke evenementen.

Vaandel fam. De Merode

Vaandel 5de eeuwfeest